Obchodní podmínky Keramika z brdské planiny - Pavlína Skoumalová
Obrázek nenastaven

Dodavatel

Pavlína Skoumalová
Obořiště 25
262 12 Obořiště
IČO 75576821
Nejsem plátce DPH

Objednávka zboží, Objednávka výroby

Soubor zboží na stránkách keramika.zbrdskeplaniny.cz je katalogem vyrobeného zboží, které ne vždy musí být k dispozici skladem k okamžité distribuci. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost prezentovaného zboží.
K objednání skladem dostupného zboží je třeba zákazníkem vyplněná Objednávka, kde zákazník vyplní zvolené zboží, způsob distribuce, platby a své kontaktní údaje. Na Objednávce lze zkontrolovat cenu za zboží, distribuci a DPH.
Odeslaná Objednávka je Návrhem na kupni smlouvu na objednané zboží.
K objednání nedostupného zboží, které bude vyráběno na zakázku je třeba zákazníkem vyplněná Objednávka výroby, kde zákazník vyplní stručnou specifikaci požadovaného zboží a své kontaktní údaje.
Odeslaná Objednávka výroby je požadavkem zákazníka na jeho kontakt za účelem obchodních aktivit vedoucích k realizaci jeho Objednávky výroby. Odeslaná Objednávka výroby je Návrhem na kupni smlouvu na objednané zboží.


Osobní údaje (Pravidla ochrany osobních údajů)

Souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu pskoumalova@volny.cz.


Zrušení Objednávky, Objednávky výroby

Zákazník i Dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit Objednávku až do doby, než je potvrzena Dodavatelem (potvrzující email). Dodavatel při rušení Objednávky zpravidla uvede důvod, proč není možno Objednávku potvrdit.
Zrušení Objednávky po jejím potvrzení Dodavatelem není možné, protože Objednávka se stala Kupní smlouvou a Odstoupení od smlouvy podléhá smluvním podmínkám mezi oběma stranami.
Zákazník i Dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit Objednávku zakázkové výroby až do doby, než je potvrzena Dodavatelem (potvrzující email) a zákazník zaplatí sjednanou zálohu (připsání na účet, doručení hotovosti). Dodavatel při rušení Objednávky zakázkové výroby zpravidla uvede důvod, proč není možno Objednávku zakázkové výroby realizovat.
Zrušení Objednávky zakázkové výroby po jejím potvrzení Dodavatelem není možné, protože Objednávka zakázkové výroby se stala Kupní smlouvou a Odstoupení od smlouvy podléhá smluvním podmínkám mezi oběma stranami.


Kupní smlouva, Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (týká se zboží prodávaného prostřednictvím eShopu s výjimkou osobního odběru zboží a zboží vyráběného na zakázku a distribuovaného jinak než osobním odběrem).

Postup v případě odstoupení od Kupní smlouvy na zakázkovou výrobu zboží

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli na email pskoumalova@volny.cz nebo písemně na adresu Dodavatele.

Dodavatel může od smlouvy odstoupit v případě, že předmět smlouvy vyráběný na zakázku není možno z technických důvodů vyrobit v požadované kvalitě.


Distribuce

Dodací lhůta

Zboží skladem expedujeme do 24 hod od potvrzení Objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo jde o Zakázkovou výrobu a není je možné expedovat do 7 dnů, oznámí dodavatel předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodání

Zásilky jsou dodávány třemi způsoby:

Českou Poštou, s dodacími termíny a podmínkami určovanými Českou Poštou. V případě Balíku na poštu je balík dodáván na poštu dle PSČ uvedeném v Doručovací adrese.
Osobním odběrem na adrese Dodavatele
Osobním odběrem na adrese sjednané dohodou mezi zákazníkem a Dodavatelem za smluvní přepravní cenu.

Osobní odběr je z hlediska povahy dodávaného zboží doporučovanou a preferovanou formou dodání.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy účtenku a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.


Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek s obdobnými užitnými a designovými vlastnostmi jako původně dodaný. Z povahy prodávaného zboží, které je vždy jedinečným originálem je dodání naprosto shodného výrobku jako náhrady za zničený výrobek vyloučeno. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Cena poštovného a balného
Objednané zboží posíláme Českou poštou na dobírku.
Cena poštovného vychází z ceníku České pošty a cena balného je idividuální. Při váze zásilky nad 30 kg je Dodání řešeno individuelně.


Reklamace

Reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem.


Reklamační řád internetového obchodu keramika.zbrdskeplaniny.cz a zakázkové výroby

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a je 24 měsíců.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním a na nevhodné používání zboží. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.Záruka se nevztahuje rovněž na specifické vlastnosti, které vykazuje naše ručně vyráběné zboží, jako jsou proměnlivé odstíny barev v ploše, drobné nerovnosti povrchu, bublinky a další možné anomálie u námi použitých materiálů, pokud nemají vliv na užitné vlastnosti zboží.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).


Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u Dodavatele.
Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky nebo emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


Platnost a změny Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2010, pro všechny Kupní smlouvy uzavírané mezi Odběratelem a Dodavatelem prostřednictvím webových stránek keramika.zbrdskeplaniny.cz a pro všechny Smlouvy o dílo. Dodatavatel si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek, když přetím budou nové Obchodní podmínky zveřejněny nejméně měsíc před nabytím účinnosti na jeho stránkách: keramika.zbrdskeplaniny.cz.

 


O prodejci
Kontakt